รายละเอียดบัญชีจ่ายเงินรายเดือนพนักงานราชการและลูกจ้าง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1


รายการรายละเอียด
 
ใส่เลขประชาชน 13 หลัก  
ใส่เลขบัญชีธนาคาร 10 หลัก  
เลือกเดือน  
เลือกปี พ.ศ.  
 
 


ที่อยู่ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์ (042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134   
Create by : http://msglive.org Version 3.1.1 ©2552-2557.  
All style support in IE9+, Firefox, Chrome, Safari, and Opera.